T. 0513 - 64 85 44

Beleid, visie en inspectie

Naast thuis is kindercentrum de Torteltuin een belangrijke plek voor de ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor hebben we beleid op gemaakt.

In het menu hiernaast kunt u beleidsplannen, principes en protocollen doorlezen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Protocol veilig slapen
Protocol uitstapjes
Protocol het 4 principe
Inspectierapport 2019