T. 0513 - 64 85 44

Beleid, visie en inspectie

Naast thuis is kindercentrum de Torteltuin een belangrijke plek voor de ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor hebben we beleid op gemaakt.

In het menu hiernaast kunt u beleidsplannen, principes en protocollen doorlezen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

icon_detorteltuin
Protocol veilig slapen
icon_detorteltuin
Protocol uitstapjes
icon_detorteltuin
Protocol het 4 principe
icon_detorteltuin
Inspectierapport 2019