T. 0513 - 64 85 44

Betrokken bij de Torteltuin

De Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de verschillende groepen. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang door te vergaderen met de directie van de Torteltuin.

De Oudercommissie bewaakt samen met de organisatie de kwaliteit van de opvang, beslist mee over de invulling van het pedagogisch beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

Het reglement oudercommissie ligt ter inzage op de Torteltuin.Wilt u weten wie er in de oudercommissie zitten? Een poster, waarop de leden zich aan u voorstellen, hangt op de locatie.

De oudercommissie van de Torteltuin stelt zich voor:

Als oudercommissie zijn wij er om het belang van de kinderen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudervertegenwoordiging beslist mee over de invulling van het pedagogisch beleid. Ouders worden zo in de gelegenheid gesteld zich wat diepgaander te buigen over vragen rond beleid en visie van de opvang. Een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor kindercentra en een recht van ouders. Het reglement oudercommissie ligt ter inzage op de Torteltuin.

Maar wat doen wij als oudercommissie nu eigenlijk, waar komt dit in de praktijk op neer?

Ten eerste vergaderen wij zes keer per jaar met Hanny over de zaken die op de Torteltuin spelen. Hierbij kun je denken aan personeelszaken, het pedagogisch beleid, het reilen en zeilen op de verschillende groepen, activiteiten die plaatsvinden enzovoort. Ook organiseren wij twee keer per jaar een ouderavond waarbij steeds een bepaald thema centraal staat. Verder zijn wij er om geluiden die wij opvangen van ouders te delen met de leiding.

Heb je een vraag of wil je iets delen met de oudercommissie? Wij zijn te bereiken via oudercommissie.detorteltuin@live.nl, maar hopelijk voel je je ook vrij om elk lid van de oudercommissie persoonlijk aan te spreken. Wij stellen ons graag voor!

Loltsje Bos

Moeder van Vesper (bijna 3) en Elena (6 maanden).

 Veilige en leuke plek.

Vesper zit op de Hasselerwaard en Elena op de Krullevaar. In het dagelijks leven ben ik Hoofd Facilities en Services bij Zorggroep Alliade. Als ik vrij ben, lees ik graag boeken, spreek ik graag af met vriendinnen en ben ik graag buiten met onze meiden.

Ik hoop mijn kennis in te kunnen zetten voor de Torteltuin en zo zorg te dragen voor een veilige en leuke plek om onze kinderen op te laten groeien.

Esther Hiemstra

Moeder van drie kinderen.

Ondersteunen.
Ik ben leerkracht in het basisonderwijs. Het lijkt me fijn om de oudercommissie te kunnen ondersteunen in het organiseren van bepaalde activiteiten en mee te denken over een aantal dingen qua beleid.
Met drie kinderen in 3 verschillende groepen op de Torteltuin hoor en zie je van alles en zo hoop ik op een fijne/ goede manier, bij te kunnen dragen aan het meedenken in ieders belang.

Myrthe Mitrovic-Adema

Moeder van Lara (2010), Tom (2012) en Ivo (2015)

Betrokken.

Als ouder van drie kinderen op de Torteltuin wil ik betrokken zijn en dit ook in de rol als lid van de oudercommissie tonen. De torteltuin is een plek waar kinderen vele uren doorbrengen, een plek waar ze zich goed en veilig moeten kunnen voelen. Vanuit het perspectief van de ouder wil ik hier graag in mee kijken en mee denken