T. 0513 - 64 85 44

Gedragscode sexualiteit

Dit beleid is gemaakt ter bescherming van de kinderen zodat ze veilig bij ons zijn. Tevens ter bescherming van ons personeel om te voorkomen dat zij onbedoeld in nare situaties terecht komen.

Omdat iedereen zo zijn persoonlijke opvattingen heeft over wat wel en niet kan in de opvoeding wat betreft seksueel gedrag, vinden we het belangrijk dat kindercentrum de Torteltuin een kader met de gemaakte afspraken aangeeft. Het begrip seksualiteit is hier in een breed kader geplaatst en omvat allerlei onderwerpen die mogelijk gevoelig liggen op het gebied van seksualiteit. Download hier de Gedragscode seksualiteit

Protocol sexualiteit