T. 0513 - 64 85 44

Pedagogisch beleidsplan

Een pedagogisch beleidsplan is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid in de kinderopvang.Met kwaliteit wordt bedoeld dat het werk zo doeltreffend, doelmatig en kindgericht mogelijk door het kindercentrum wordt uitgevoerd. Kinderdagverblijven moeten ouders schriftelijk kunnen informeren over hun pedagogisch beleid.

Het pedagogisch beleid geeft inzicht in de uitgangspunten waarmee het kindercentrum werkt. Met doel ben ik gestart met het schrijven van een pedagogisch plan. Het is alleen nog lang niet klaar. Het is een dynamisch plan wat met zeer grote regelmaat zal worden geëvalueerd en waar nodig veranderd, uitgebreid en aangescherpt. Dit om de kwaliteit binnen het kindercentrum te blijven verbeteren. Ook zullen de pedagogisch medewerkers betrokken worden in het uitbreiden en verfijnen van dit pedagogisch beleidsplan. Dit plan heb ik geschreven als een “vertrek- punt”. Download het Pedagogisch beleidsplan.

Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch beleidsplan BSO