T. 0513 - 64 85 44

Registratie nummers

Kindercentrum de Torteltuin is opgenomen in het landelijk register kinderopvang. De volgende nummers horen daarbij:

kinderdagverblijf de Torteltuin nr. 208859482

buitenschoolse opvang de Torteltuin nr. 276891211

zie ook www.landelijkregisterkinderopvang.nl