T. 0513 - 64 85 44

Hoeveel kost het?

De kosten van opvang bij kindercentrum de Torteltuin vallen binnen de Wet Kinderopvang. Ouders die betaald werk en de zorg voor kinderen combineren en gebruik maken van geregistreerde kinderopvang komen in aanmerking voor de ‘kinderopvangtoeslag’ van de Belastingdienst. De toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen: ouders met een laag inkomen betalen weinig en ouders met een gemiddeld of hoger inkomen betalen wat meer. In het submenu berekening eigen bijdrage kunt u dit uitrekenen.

Download hieronder onze prijslijst 2020.

Prijslijst kinderdagverblijf
Prijslijst buitenschoolse opvang