T. 0513 - 64 85 44

De Langhors

Deze leeftijdsgroep is vaak al toe aan wat meer uitdaging. Op de Langhors wordt zoveel mogelijk gespeeld, buiten en binnen. De pedagogisch medewerker biedt activiteiten aan  die bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de peuters op deze leeftijd passen.

De peuters “werken” en spelen in een klein groepje en krijgen gericht ontwikkelingsmateriaal, taal- en geheugenspelletjes, telspelletjes en concentratieoefeningen aangeboden. Er wordt  voorgelezen uit, voor deze leeftijd, geschikte boekjes. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden door middel van groepsactiviteiten

De 3+ groep wordt gezien als extra voorbereiding op de basisschool. De peuters komen spelenderwijs in aanraking met vaardigheden, die ook op de basisschool van belang zijn.